Ärimissioon Ühendkuningriiki targa linna valdkonna ettevõtetele

Suurbritannia - Birmingham, London, Manchester

14.05.2024 - 16.05.2024


Visiidi tüüp Ärimissioon

Sektor Smart City, Smart Mobility

Ärimissiooni  eesmärk on sihtturu konkreetsete piirkondade ärivõimaluste ja sektoriga tutvumine ning uute või täiendavate ärikontaktide loomine. Ärimissioonil saab osaleda kuni 10 Eesti ettevõtet.

  • Ärimissiooni kestus on 3 programmiga sisustatud päeva (14.-16.05.2024) millele lisandub lennuaeg. Kohapealsele programmile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
  • Piirkondadeks on London, Birmingham ja Manchester.
  • Igale ettevõttele organiseeritakse programmi raames (kolme linna peale kokku) kuni 5 füüsilist individuaalset B2B kohtumist potentsiaalsete klientidega lähtudes osaleva ettevõtte poolt kinnitatud potentsiaalsete klientide nimekirjast.
  • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest sihtturul ning omama uusi ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
Korraldab
EAS koostöös Välisministeeriumiga, lisainfo Anneli Arm
Korraldaja email
Osalemine

Osalustasu: Väike-​​ ja keskmise suurusega ettevõte 500 EUR (käibemaksu ei lisandu).
                    Suurettevõte 750 EUR (käibemaksu ei lisandu).
                    Lisaks tasuvad osalejad oma lennupiletite maksumuse.

Kandideerimine on lõppenud.

Ärimissiooni kaasrahastatakse Euroopa Liidu Taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.