Kontaktreis Lõuna-Koreasse laevaehituse ja meretööstuse sektorile

Lõuna-Korea - Busan, Soul

11.10.2022 - 14.10.2022


Visiidi tüüp Ärimissioon

Sektor Marine

Kontaktreisi eesmärk on Eesti ettevõtete jaoks esmaste suhete loomine Lõuna-Korea peamiste kaubanduspartneritega, sihtturu konkreetse piirkonna ärivõimaluste ja sektoriga tutvumine ning uute või täiendavate ärikontaktide loomine. Fookuses on laevaehituse ja meretööstuse sektor.

Kontaktreisi täpsemad toimumiskohad on Soul ja Busan.

 

Kontaktreis sisaldab

 • Kontaktreisi kestus on 4 programmiga sisustatud päeva, millele lisandub lennuaeg.
 • Reisile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Kontaktreisi toimumise aeg on 11-14. oktoober 2022. Lennud lisanduvad.
 • Kontaktreisi kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud laevaehituse ja meretööstuse sektorile, andes osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega ning luues täiendavaid ärivõimalusi.
 • Programmi raames kohtutakse Korea Offshore- ja laevaehituse assotsiatsiooniga (Korean Offshore and Shipbuilding Association) ja külastatakse teisi mõjuasutusi (näiteks erialaliidud ja –organisatsioonidvalitsusasutused jms).
 • Programmis on 1 päev messi külastust Offshore Energy Korea Exhibition & Conference (https://www.okkorea.org:470/eng).
 • Iga ettevõte saab 3 kuni 5 individuaalset kliendikohtumist sihtriigis. Kontaktkohtumised toimuvad ametlikus ärikohtumise vormis.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest Lõuna-Koreas ning omama isiklikke ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
Korraldab
Kontaktreisi korraldab EASi Lõuna-Korea esindus, lisainfo Anneli Arm
Korraldaja email
Osalemine

Ettevõte tasub ise oma lennupiletite eest, muud kontaktreisi programmiga seotud kulud katab EAS. 

 • Kontaktreisil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet.
 • Kontaktreisi sihtrühm on Eesti ettevõtted laevaehituse ja meretööstuse sektorist, sh tarnijad, kes soovivad teha koostööd Lõuna-Korea laevaehituse ja meretööstuse sektoriga.
 • Osaleda saab ettevõte:
  • kus ettevõttel või omanikul on eelnev ekspordikogemus;
  • kelle jaoks Ida-Aasia piirkond ei ole uus, aga kes soovib paremini aru saada oma toote/teenuse võimalustest selles riigis, või kelle eesmärgiks on sihtturu või sihtturu konkreetse sektori põhjalikum tundmaõppimine ja täiendavate ärikontaktide saamine;
  • kellel on olemas ekspordivõimekus ja kohene valmisolek oma toote/teenuse valitud sihtriiki eksportimiseks;

 

Kandideerimine kontaktreisile on lõppenud.

Kontaktreisi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.