Kontaktreis Jaapanisse Eesti puidutoodete sektori ettevõtetele

Jaapan - Tokyo

24.10.2022 - 28.10.2022


Visiidi tüüp Ärimissioon

Sektor Wood Industry

Kutsume Eesti puidutoodete sektori ettevõtteid osalema Jaapani kontaktreisil, mis leiab aset Japan Home & Building Show ajal.

Alates koroonapandeemia puhkemisest on ka Jaapanis tekkinud uus tarbijanõudlus seoses digitaliseerimise ja tööstiili reformide edenemisega. Nende hulgas on kasvanud nõudlus puidutoodete, näiteks palkmajade ja saunatoodete järele. Ehitusnormide seaduse muudatus soosib puidu ja puitkonstruktsioonide edu ning eeldatavasti selle tulemusel laieneb palkmajade turg.

Kontaktreisi programm on koostamisel.

Korraldab
Kontaktreisi korraldab EASi Aasia keskus, lisainfo Tsubasa Yoshito (Jaapani ekspert)
Korraldaja email
Osalemine

Ootame kandideerima palkmajatootjaid, sauna tootjaid, töödeldud puitmaterjalide tootjaid, majaehitusega seotud materjalide tootjaid.

Osalejad tasuvad ise oma lennupiletite eest, muud kontaktreisiga seotud kulud katab EAS.

Kandideerimine kontaktreisile on lõppenud.

 

Kontaktreisi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.