Miks me korraldame visiite? Mis on visiit?

Visiidid.ee

Visiitidest

Visiidid pakuvad Eesti rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtetele võimalust suurendada enda nähtavust välisturgudel ja avastada globaalseid ekspordivõimalusi.

Visiitide korraldajad teevad tööd selle nimel, et luua Eesti ettevõtetele parimad võimalused uute kontaktide loomiseks, olemasolevate partneritega sidemete tugevdamiseks ning uute sihtturgude ärikultuuri ja praktikatega tutvumiseks. Visiidi äridelegatsiooni programmi koostamine toimub koostöös delegatsiooni liikmetega, kes annavad oma ärihuvist teada täites visiidil osalemiseks ettevõtte profiili.

Millistel visiitidel on võimalik osaleda?

Lisainfo

Välisvisiitidel osalemise soovi saavad esitada kõik Eesti Vabariigis registreeritud ja Eesti osalusega ettevõtted. Visiitidele on oodatud rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtted. Visiidi korraldajal on õigus äridelegatsiooni mitte arvata ettevõtted, kelle osalus ei ole kooskõlas visiidi eesmärgiga või ei lähtu Eesti Vabariigi mainekujunduslikust seisukohast.

Äridelegatsiooni liikme reisiga seotud kulud (lennukipiletid, majutus, viisa ning vajadusel reisikindlustus) tuleb igal osalejal tasuda ise. Visiidi korraldaja poolt on organiseeritud kohapealne transport ja programm ning sellega seonduvad kulud katab korraldaja. Mõnedel visiitidel (näiteks kontaktreis, ühisstend) on korraldajal õigus küsida äridelegatsiooni liikmelt osalustasu.

Visiidile registreerumise ankeedist saadud infot kasutame (1) äridelegatsiooni programmi koostamisel, (2) äridelegatsiooni tutvustava materjali koostamisel sihtriigi vastaspoolele ning äridelegatsiooni visiiti juhtivale kõrgele riigiametnikule, et kohapeal toimuvatel kohtumistel delegatsiooni huvidele maksimaalselt kaasa aidata. Info kogume koheselt inglise keeles, kuna see on suhtluskeeleks sihtriigi partneritega ja nii ei pea ettevõtted infot topelt esitama.

Visiidid.ee keskkonnas huvi ankeeti täites soovitame valida kuni viis sihtriiki, mille kohta saate e-postile teavituse, kui sinna riikidesse planeeritakse visiite. Kui valite rohkem kui viis riiki, siis võivad teavitused muutuda liialt sagedaseks. Huviriikide arvu suurendamist me tehniliselt ei piira ja vadusel võite lisada ka rohkem kui viis riiki. Visiidid.ee lehel saate kaardi vaates tutvuda kõikide riikide visiitidega ilma et oleks nende kohta e-postile teavitused tellinud.