Kõrgetasemeline visiit Küprosele

Küpros

26.03.2024 - 28.03.2024


Visiidi tüüp Visiit

Sektor CleanTech, Cyber security, e-governance, GreenTech, IT, Marine, Ship building, Smart Mobility

Oleme ette valmistamas kõrgetasemelist visiiti Küprosele. Eesti ja Küprose vahel on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum e-valitsemise ja IKT koostöö osas, mistõttu on visiidil ühe olulise teemana kindlasti digikoostöö ja küberturvalisus.

Teine valdkond, kus Eestil ja Küpros saavad koostööd teha on meremajandus, mistõttu on osalema oodatud ka merendussektori ettevõtted. Teeme äriprogrammi osas koostööd nii Küprose Blue Economy Cluster'iga kui ka kohapealse kaubandus-tööstuskojaga. 

 

Visiidi korraldamist toetab Välisministeerium projektiga „Majanduse ja heaolu edendamine visiitide korraldamise kaudu".

Korraldab
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Korraldaja email
Osalemine

Osalejad katavad ise oma lennu- ja majutuskulud, võivad lisanduda kohapealsed korralduskulud.