Puidu-​ ja puittoodete sektori ärimissioon Lõuna-​Koreasse

Lõuna-Korea - Soul

12.06.2023 - 16.06.2023


Visiidi tüüp Ärimissioon

Sektor Wood Industry

Kutsume puidusektori ettevõtteid ärimissioonile Lõuna-Koreasse! Ärimissiooni eesmärk on Lõuna-​Korea ärivõimaluste ja sektoriga tutvumine ning ärikontaktide loomine.

Ärimissioon sisaldab:

  • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva, millele lisandub lennuaeg. Eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
  • Programmi raames külastatakse erialaliite sektoriga seotud organisatsioone (nt Korea Wood Construction Association, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology, Korea Wood Association. Lisaks on plaanis ühiskülastused kohalike distribuutorite, importijate ja/või teiste võimalike koostööpartnerite juurde (näiteks suured ehitusettevõtted, kellest Eesti ettevõtted huvitatud on ning kes ka Eesti ettevõtetest koostöö eesmärgil huvitatud on ning puitkonstuktsioonmajade ja -​hoonete ühiskülastused koostöös Korea Puitehitusliiduga (Korea Wood Construction Association).
  • Iga ettevõte saab 2 kuni 5 individuaalset kliendikohtumist sihtriigis. Kontaktkohtumised toimuvad ametlikus ärikohtumise vormis.
  • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud puidu-​ ja puittoodete sektorile, andes osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega ning luues täiendavaid ärivõimalusi.
  • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest Lõuna-​Koreas ning omama isiklikke ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
  • Töökeel on inglise keel.
Korraldab
Ärimissiooni korraldab EASi ja Kredexi ühendasutus, lisainfo Anneli Arm
Korraldaja email
Osalemine

Ärimissioonil saab osaleda 8 ettevõtet. Osalejad tasuvad ise oma lennupiletite eest, muud kulud programmi raames sihtriigis katab EAS.

Kandideerimine on avatud 15. märtsini 2023. Lisainfot ja kandideerimisavalduse leiate EASi veebilehelt: Puidu- ja puittoodete sektori ärimissioon Lõuna-Koreasse – EASi ja KredExi ühendasutus

Ärimissiooni rahastab Euroopa Liit.