Saksamaa kontaktreis “Tööstusettevõtete tarneahel – masin, metall”

Saksamaa - Stuttgart

19.09.2022 - 21.09.2022


Visiidi tüüp Ärimissioon

Sektor Machinery, Metal Industry

Kontaktreisi eesmärk on tutvumine ärivõimalustega saksa metalli- ja masinaehituse sektoris ning uute või täiendavate ärikontaktide saamine. Kontaktreisi piirkond on Baden-Württembergi liidumaa ja selle pealinn Stuttgart. Liidumaa on Saksamaa masinaehituse keskus ning selle tööstus annab Saksamaa suurima käibe.

Kontaktreis sisaldab

 • Kontaktreisi kestus on 3 programmiga sisustatud päeva, millele lisandub lennuaeg.  Reisile eelneb ettevalmistustöö ning nõustamine.
 • Iga ettevõte saab viis (5) individuaalset ärikohtumist sihtriigis.  Kontaktkohtumised toimuvad ametlikus ärikohtumise vormis.
 • Lisaks külastatakse innovatiivseid ettevõtteid ja atraktiivseid äripiirkondi ning viiakse läbi tegevused, mis annavad osalejatele kasulikku sektoripõhist turuinfot.
 • Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest Saksamaal ning omama isiklikke ärikontakte, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada.
 • Saksa keele oskus on siinkohal kindlasti oluliseks eeliseks.

Täpsem programm leitav EASi veebilehel: https://eas.ee/events/saksamaa-kontaktreis-toostuse-tarneahel-masina-metall/

Korraldab
Kontaktreisi korraldab EAS, lisainfo Karin Alliksaar
Korraldaja email
Osalemine

Ettevõtte omaosalustasu on 500€ + lennupiletite maksumus. Muud kontaktreisi programmiga seotud kulud tasub EAS.

 • Kontaktreisil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet (igast ettevõttest kuni 2 inimest)
 • Kontaktreisi sihtrühm on Eesti ettevõte, kes on tööstusettevõtete tarnija masinaehituse või metallitöötlemise sektorist;
  • kelle jaoks sihtturg Saksamaa on uus ning kes soovib paremini aru saada oma toote/teenuse võimalustest sihtturul;
  • kelle jaoks sihtturg Saksamaa ei ole uus, aga kelle eesmärgiks on sihtturu või sihtturu konkreetse sektori põhjalikum tundmaõppimine ja täiendavate ärikontaktide saamine;
  • kellel on olemas ekspordivõimekus ja kohene valmisolek oma toote/teenuse valitud sihtriiki eksportimiseks

Kandideerimine kontaktreisile on lõppenud.

Kontaktreisi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.