Tehnoloogia sektori ärimissioon Singapuri

Singapur

30.10.2023 - 03.11.2023


Visiidi tüüp Ärimissioon

Sektor IT

EAS koostöös Välisministeeriumiga kutsub Eesti tehnoloogia ettevõtteid Singapuri ärimissioonile. Ärimissiooni eesmärk on avada Eesti ettevõtetele uusi ärivõimalusi.

Korralduslik info:

  • Ärimissiooni kestus on 5 programmiga sisustatud päeva (30.​oktoober-​​03.​november 2023), millele lisandub lennuaeg.
  • Ärimissiooni raames külastame SWITCH 2023 festivali (toimumisaeg 31.​okt-​​02.​nov), täpsem programm selgumisel.
  • Ärimissiooni kohapealsed tegevused ja kohtumised on suunatud tehnoloogia valdkonna ettevõtetele, soodustades suhtlemist ja suhete loomist teiste oluliste turutegijatega sihtriigis ning luues paremat arusaama sealsetest ärivõimalustest.
  • Igale ettevõttele organiseeritakse sihtriigis programmi raames kuni 3 individuaalset ärikohtumist.
  • Töökeeleks on inglise keel.
Korraldab
Ärimissiooni korraldab EAS koostöös Välisministeeriumiga, lisainfo Tiina Tuisk
Korraldaja email
Osalemine

Osaleda saab 8 ettevõtet (1 in. ettevõttest). Osaleja tasub ise oma lennupiletite eest, muud ärimissiooni programmiga seotud kulud kohapeal katab EAS.

Kandideerimine on lõppenud. 

Ärimissiooni kaasrahastatakse Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastu „NextGenerationEU“ vahenditest.