01.12.2018

Valitsuse embleemiga visiitkaardil suur mõjuvõim ehk tööriist ettevõtjale, kuidas riiki enda kasuks ustest sisse murdmiseks kasutada

Mida kaugemale Eestist, seda suuremad on ärikultuuride erinevused ja seda suurema mõjuvõimuga on valitsuse embleemi mõju visiitkaadril. Uus digitaalne lahendus visiidid.ee annab ettevõtjale parema võimaluse valitsuse ärivisiite enda hüvanguks ära kasutada, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.

Eesti on edukas kaubandusriik, kuigi väike. Just meie väiksus on meile õpetanud, et vaid eksport tagab majandusliku õitsengu. Seejuures on meie haare kasvavalt globaalne, järjest enam müüme oma kaupu ja teenuseid riikidesse, mis jäävad meist kaugele ja mida tunneme palju vähem, kui oma vahetuid partnereid lähiregioonis. Eelmisel aastal eksportis Eesti lausa 180 riiki.

Eesti ekspordib hästi, aga kindlasti saame müüa veel rohkem. Tõsi on see, et müüki üldjuhul kodust ei tee. Seda teab väga hästi erasektor, kuid seda teab ka riik. Näiteks meie e-riigi kuvandi rahvusvaheline edu on tingitud mitte ainult sellest, et meie lahendused ongi head, vaid ka seetõttu, et absoluutselt kõik piiri taga käies sellest räägivad. Ja seda juba mitmeid aastaid ja pidevalt.

Iga ärivisiidi tulemuslikkus sõltub vähemalt pooles ulatuses selle ettevalmistusest. Regioonid on erinevad, riigid on erinevad. Mida kaugemale me Eestist läheme, seda suuremad erinevused kipuvad olema ka ärikultuurides. Seejuures varieerub vajadus riigipoolse toe järele. Meie lähipiirkonnas pole riigil tavaliselt vaja ettevõtete müügitegevusse sekkuda, kuid kaugematel turgudel on see tihtipeale väga vajalik. Peamiselt seetõttu, et oleme kaugemal üsna tundmatud. Meie ettevõtjaid ei tunta, mis võib tekitada kohalike potentsiaalsete äripartneritega suhtlust takistavat umbusku. Riigi esindaja kohaolu võib seda umbusku vähendada, sest oma kohaloluga valideerib riik ettevõtte ära kui tõsiseltvõetava, kellega tasub suhtlust arendada.

Olin ise mõne aasta eest suursaadikuks Indias. Selles suures riigis on Eesti veel üsna tundmatu, kuid kohalike ärimeestega suhtlemises oli valitsuse embleemi omaval visiitkaardil väga suur mõjuvõim ja aitas sageli sisse ustest, kuhu tavalise ärivisiitkaardiga sisse ei pääsenud. Isegi kui sellel oli ametinimetusena kirjas „CEO“. Tõenäoliselt on see ka peamine põhjus, miks ühel Eesti ettevõtjal on vajadus koos riigi esindajaga välisvisiidile minna.

Nagu öeldud, sõltub iga visiidi edukus väga suurel määral sellest kui hästi suudetakse seda visiiti ette planeerida. Heaks planeerimiseks on vaja piisavalt aega ja piisavat arusaama, kuhu ja milleks on vaja minna. Kõrgemate riigiesindajate juhtimisel toimuvad ärimissioonid on olnud tavaline praktika juba aastaid. Need on olnud suures jaos edukad, ettevõtjad on neid soovinud. Kui vaadata meie arenguvajadusi, siis just paremas planeerimises on meil veel kasutamata võimalusi. Selleks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja arendanud uue digitaalse lahenduse – visiidid.ee. Portaal, kuhu on koondatud kõik kõrgema riigiesindaja osavõtuga planeeritud ärivisiidid. See on kohaks, kus kõik ettevõtjad saavad planeerida oma ekspordile suunatud ärivisiite, näidata huvi konkreetsete turgude vastu, registreeruda eelseisvale ärivisiidile jne. Portaalis on pidevalt uuendatud informatsioon ja ettevõtja teadlikkus ei sõltu enam sellest kas üks või teine e-kiri on temani jõudnud või on tal see kuhugi e-kirjade massi ära kadunud.

Lisaks on see töövahend, mis on avatud kõigile eksportivatele või alles eksporti planeerivale Eesti ettevõttele. Seni on riigipoolne suhtlus ettevõtetega olnud piiratud suuresti vaid mõne suurema ettevõtlusorganisatsiooni andmebaasiga, olgu selleks EAS või KTK. Kuid kindlasti on Eestis palju selliseid ettevõtteid, kes pole igapäevaselt nende kahe organisatsiooni kunded, mistõttu võib vajalik informatsioon teieni mitte jõuda. Nüüd on kõik informatsioon kätte saadav ühest kohast, olenemata sellest, kas konkreetse ärivisiidi ettevalmistuste eest vastutab EAS, KTK või keegi kolmas. E-riik peab jõudma ka siia olulisse valdkonda. Huvipakkuvate turgude määratlemine, visiitide planeerimine, neisse registreerumine ja nende elluviimine peab olema mugav ja tehtav online keskkonnas. Teame seda liigagi hästi, et allkirjastatav pdf-fail ei ole veel e-riik. Visiitide platvorm on suureks abiks riigile, nagu riigi enda CRM, et meie tegevus oleks järjepidev ja hästi planeeritud. Visiidid.ee on osa laiemast äridiplomaatia strateegiast, mille eesmärk on väikese riigi väikesed ressursid era- ja avaliku sektori koostöös ühe eesmärgi nimel tööle panna. Eestis on ambitsioonikaid ettevõtteid, kelleni visiite puudutav info ei ole seni jõudnud, aga kes vajaksid riigi tuge välisturgude hõivamisel.

Viimased aastad on näidanud, et vajadus hästi koordineeritud ekspordialane era- ja avaliku sektori koostöö vastu on tõusnud, sest Eesti ettevõtete aktiivsus välisturgudel on oluliselt kasvanud. Eesti on juba palju aastaid olnud edukas ekspordiriik, kuid oleme olnud palju kehvemad müügis. Ettevõtjate seas tehtud küsitlused näitavad, et üheks suurimaks takistuseks ettevõtete kasvule on just müügivõrgustiku puudulikkus eksportturgudel. Kuivõrd meie kaupade ja teenuste lisandväärtus on kiires kasvus, siis on senise allhanke domineerimise kõrval kiiresti kasvanud Eesti ettevõtete otsemüük. Ja seda järjest kaugemates riikides. Meie kõigi huvi on kasvav eksport, teeme seda koordineeritumalt ja seeläbi kasvatame oma tulemuslikkust. Näeme järgmisel ärivisiidil!

Anna oma ärile lendstart! Registreeri end visiidid.ee lehel ja ole kursis sinu sihtturge puudutavate välisvisiitidega.

 

Artikkel ilmus Ärilehes 1.12.2018

Viljar Lubi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler

Foto: Karin Kaljuläte

Ettevõtjate lood

Eelmine
Järgmine

Osale visiidil!

Leia endale sobiv visiit sulle sobival ajal vastavalt huvipakkuvale valdkonnale ja sihtriigile. Ühilda oma ärihuvid sobiva visiidiga!

Vaata visiite

Loo konto ja märgi sihtriigid ning teemad, millest oled huvitatud – nii saame ühtlasi ülevaate sinu ärihuvidest.