10.07.2019

DefSecIntel Solutions OÜ asutaja Jaanus Tamm: Ettevõtjad peaksid väisturgudel uste avamiseks kasutama riigi tuge

Millega DefSecIntel Solutions OÜ tegeleb?

Tegeleme kaasaegsete piirijälgimissüsteemide müümise ja arendamisega Eestis ning välismaal. Meie unikaalne väärtuspakkumine seisneb sellest, et automatiseerime kogu jälgimistegevuse. Selleks kasutame tehisintellekti ja väga hea kvaliteediga kaugseire kaameraid. Meie lahendus pakub mobiilseid ja liigutatavaid jälgimisplatvorme ja -süsteeme. See tähendab seda, et riikidel puudub vajadus ehitada välja füüsiline taristu. Enamikel riikidel on väga suured piirid ja tarnime neile sellised mobiilsed jälgimisjaamad ja platvormid, mis aitaksid neil jälgimisvajaduse ära katta. Sellest tulenevalt ei ole vaja väga palju patrulle, kes käiksid piiri kontrollimas. Arvuti teeb tänu tehisintellektile ja masinõppele enamuse tööst ära.

Kui tihe on Teie ettevõtte tegevusvaldkonnas rahvusvaheline konkurents?

Meie valdkonnas on rahvusvaheline konkurents äärmiselt tihe. Põhjusel, et Eestis on meil ainult üks klient, on meie jaoks väga oluline käia välismaal potentsiaalsete partneritega kohtumas.

Millistes riikides on Teie ettevõte visiitidel käinud?

Oleme käinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud välisvisiitidel Aafrikas ja Jaapanis. Samuti erinevatel messidel Araabia Ühendemiraatides ning Ameerika Ühendriikides.

Mis on ajendanud Teid visiidil käima?

Põhjusel, et meie ettevõte tegutseb government-to-government (G2G) ärisektoris, on riigi tugi meie jaoks iseäranis oluline. Kui väike Eesti firma läheb potentsiaalse kliendi või partneri juurde, on konkureerimine suurte Prantsusmaa, Ameerika Ühendriikide, Venemaa või näiteks Türgi firmadega äärmiselt keeruline. Selleks, et jõuda natukenegi võrreldavasse kaalukategooriasse, on Eesti riigi moraalne toetus ja uste avamine hästi vajalik. Olukord, kus Eesti minister ütleb enda välismaa kolleegile, et soovib kohtuda ja rääkida sellest, kuidas Eestis arendatud nutikad tehnoloogiad võiksid aidata ühel või teisel riigil piiri valvata, on hoopis teistsuguse mõjuga. See võib avada olulisi uksi!

Mainisite, et olete külastanud ka erinevaid messe. Mis on nende kõige suurem võlu?

Messidel osaleb tavaliselt ka Eesti valitsuse minister, kes aitab messiboksi avada ning kutsub sihtriigi ministreid meid külastama. Tavaliselt on messidel ülesse seatud Eesti ettevõtete ühisboks, kus on koos mitmed Eesti firmad. EAS teeb selle korraldamisega alati imelist tööd. Oleme silmapaistvad, jääme meelde ning meiega tullakse seetõttu rohkem vestlema. Messide puhul on suureks väärtuseks seegi, et tänu üritusele endale ja ministri kohalolule on võimalik korraldada erinevaid mõjukaid kohtumisi, mille organiseerimine on üldiselt keeruline. Rääkides isiklikust kogemusest, sai meie ettevõte tänu ühele sellisele välisvisiidile väga head partnersuhted Ameerika Ühendriikide suurte tarnijate ja partneritega. Kui ikkagi peaminister räägib oma välismaa kolleegiga, et võiks koostööd teha, mõjub see teistmoodi. Samuti aitas minister meid väga palju Araabia Ühendemiraatides. Tänu ministri kohtumisele Araabia Ühendemiraatide meie valdkonna liidritega, saime sisuliselt paar kuud hiljem lepingu. See aitas avada uksi. Põhjaliku eeltöö olime loomulikult ise ära teinud. Riik aitas üksnes viimase sammu astuda. Riigi mõju ongi peamiselt kredibiilsuse suurendamine.

Olete mitu korda kasutanud sõnapaari uste avamine. Milline on olnud kõige eredam uste avamise näide, mida olete seoses välisvisiidil käimisega kogenud?

Väga paljudes riikides on niimoodi, et kui ülevalt ei tule korraldust, siis suurt midagi ei liigu. Meie ärisektoris on iseäranis tavaline, et kui soovid mõne kindrali või ministri jutule saada ja tutvustada oma toodet, on soovitustel väga oluline roll. See tähendab näiteks seda, et kui sul on visiidi käigus võimalus istuda toas, kus peaministrid juttu räägivad ning vestluse käigus mainitakse ka Eesti ettevõtetele olulisi teemasid, on see hindamatu väärtusega. Mulle tundub, et meie ettevõtte puhul ongi juba eelnevalt mainitud Araabia Ühendemiraatide leping olnud kõige lineaarsem. Eesti valitsuse minister kohtus kindraliga. Juures olime meie ja kindrali kaaskond. Pärast vestlust hakkasid protsessid liikuma ja mõne kuu pärast oli tellimus esitatud. Tõsi – tavaliselt on visiitide mõju nähtav pikema perioodi möödudes. Eriti meie ettevõtte sektoris, kus tehinguni jõudmine võib aega võtta viis aastat. Seetõttu on eriti oluline, et meil on võimalus kasutada Eesti riigi tuge uste avamiseks.

Mis motiveerib ettevõtjat minema visiidile teadmises, et tehinguni võib kuluda viis aastat?

Loomulikult on see väga sektoripõhine, aga kui kõik tehingud võtavadki keskmiselt aega 2-5 aastat, on kõik võrdses olukorras. Üldiselt käiakse visiitidel ikka seetõttu, et soovitakse täita ärilisi eesmärke. Valitud sihtriiki soovitakse müüa oma tooteid tavaliselt põhjusel, et selles riigis on konkreetse toote järele väga suur nõudlus või omab see riik vahendeid, mida soovitakse sinu ettevõtte tegevusvaldkonda investeerida. Oleme käinud mitmel visiidil ka nii-öelda skautimise eesmärgil, et hinnata, kas selles riigis annaks äri teha. Isegi, kui riigil tundub näiliselt suur potentsiaal, on tänu välisvisiidile võimalik kiiremini kohtuda oluliste isikute või partneritega. Seeläbi tekib visiidi tulemusena konkreetsest riigist ja sealsetest ärivõimalustest hoopis tervilikum arusaam. Sellise väärtusliku info abil on oluliselt parem otsustada, kas jätkata investeerimist või mitte. Visiidil käimine aitab taolisi valikuid kaalutletult langetada.

Kas visiit, mille tulemiks ettevõtte jaoks on tõdemus, et konkreetsel turul ei ole mõtet edasi liikuda, on õnnestunud?

See on kahtlemata õnnestunud visiit, aidates säästa väga palju raha tulevaste põhjendamatute investeeringute arvelt konkreetsele turule. Ettevõtjana on minu jaoks oluline langetada kaalutletud valik, kuhu on mõttekas investeerida. Kindlasti ei ole põhjendatud minna välisriiki raha raiskama, kui sul puudub ligipääs õigetele inimestele, et tutvustada oma tehnoloogiaid või tooteid. Samuti ei ole mõistlik investeerida ajalist ja materiaalset ressurssi riiki, kus puudub valmisolek sinu ettevõtte tegevusvaldkonda raha paigutada.

Seega on visiit suurepärane võimalus turu testimiseks?

Täpselt nii! Visiit on ka efektiivne ja kulutõhus viis leida vastus küsimusele, kas valitud sihtriigis on võimalik kasumlikult äri teha või mitte.

Kui oluline Eesti ettevõtjatele ja majandusele välisvisiitidel käimine on?

Eesti riik sõltub ekspordist, sest meie siseturg on väike. Seetõttu olen täiesti veendunud, et välisvisiitidel käimine ja laienemine välisturgudele on kriitilise tähtsusega. Rääkides visiitide olulisusest Eesti majandusele, aitavad need Eestisse meelitada välisinvesteeringuid, mis mitmekesistavad ja elavdavad kohalikku ettevõtlust. Seega on Eesti kõrgete riigiametnike abi Eesti ja Eesti ettevõtjate tutvustamisel hindamatu väärtusega. Nende panus aitab tõepoolest uksi avada. Loomulikult ei pea ministrid midagi müüma, kuid nad saavad tutvustada Eestis arendatud tehnoloogiaid ja kutsuda vaatama, kui kõrgel tasemel asju Eestis tehakse. Väikese riigi jaoks on see väga tähtis. Ometi saab visiitide mõju Eesti majandusele vaadelda ka mainekujunduslikust aspektist, millel on pikaajalised mõjud. Näiteks toob Eesti hea maine siia rohkem turiste.

Mis oleks Teie ettevõtete jaoks jäänud tänaseks olemata, kui Te ei oleks visiitidel käinud?

Olen täiesti veendunud, et meie jaoks oleks enamus välislepinguid olnud palju raskem allkirjastada ja oleksime pidanud neisse palju rohkem ressursse investeerima. Arvan sedagi, et mitmed tehingud oleksid üldse jäänud sõlmimata. Eesti riigi moraalne tugi on ikka väga oluline. Kui Eesti minister või president ütleb oma välismaal tegutsevale kolleegile, et meil on Eestis olemas selline tehnoloogia, mis võiks konkreetse riigi vajadusi rahuldada, siis sellel on palju suurem mõju kui minu igapäevastel kõnedel ja uurimisel, kui kaugel ühe või teise dokumendi vaatamine on. Kõrgete riigiametnike heas mõttes sekkumine aitab ületada bürokraatlikke tõkkeid. Samuti aitavad visiidid avada uksi, mis võimaldavad Eesti ettevõtjatel pääseda välisturgudele.

Kas soovitate visiidile minemist teistele Eesti ettevõtjatele?

Jah, kindlasti. Soovitan minna eeskätt nendel ettevõtetel, kelle jaoks aitab riigi moraalne tugi tehinguni jõuda või partnerit leida. Need visiidid ei pea alati olema government-to-government (G2G) sektoris. Lihtne näide – kui oled langetamas valikut, kelle toodet sa hakkad oma riigis müüma või esindama, on maailmas sadu ettevõtteid, kelle vahel otsustada. Äridelegatsiooni liikmena läbirääkimistel osalemine võib otsust mõjutada. Seejuures ei maksa loomulikult unustada, et firmad on ka välismaal pragmaatilised. Naiivne on loota, et kui näiteks Eesti välisminister soovitab Eesti firmat, siis jooksevad kõik tormi ja lepingud sünnivad. Paraku ei toimi maailm selliselt. Ettevõte peab eeskätt ise tegija olema. Minister või mõni teine kõrgel tasemel riiklik esindaja saab aidata üksnes barjääridest kiiremini üle saada. Lõpuks on kõige olulisem siiski see, et ettevõtja ise väga tahaks ja pingutaks.

Anna oma ärile lendstart! Registreeri end visiidid.ee lehel ja ole kursis sinu sihtturge puudutavate välisvisiitidega.

Ettevõtjate lood

Eelmine
Järgmine

Osale visiidil!

Leia endale sobiv visiit sulle sobival ajal vastavalt huvipakkuvale valdkonnale ja sihtriigile. Ühilda oma ärihuvid sobiva visiidiga!

Vaata visiite

Loo konto ja märgi sihtriigid ning teemad, millest oled huvitatud – nii saame ühtlasi ülevaate sinu ärihuvidest.