05.07.2019

Estelon: Kõrge riigiesindaja tugi on Aasias olulise tähtsusega

Ärikontaktide loomiseks Aasias võib kõrge riigiesindaja abi osutuda hädavajalikuks, sest ministri soovitus või saatkonna kutse avab uksed, mis muidu võiks jääda pikemaks ajaks suletuks. Esteloni tegevjuht Alissa Vassilkova teab omast käest. 

Estelon toodab maailma parimaid kõlareid. Seda tõestavad kümned auhinnad, valdkonna asjatundjate ja klientide tunnustus, kuid võõral turul läbilöömiseks ei pruugi sellest piisata, kui pole loodud usalduslikku ja personaalset sidet.

Vassilkova esindas Esteloni 2016. aastal toonast peaministrit Taavi Rõivast saatnud äridelegatsioonis Jaapanisse. Et visiidist maksimum võtta, tehti põhjalikud ettevalmistused potentsiaalsete edasimüügipartnerite tausta uurimiseks. Esmamuljest maksimumi võtmiseks sõidutati kallid kõlarid kaugele maale, et oma kõrv saaks olla kuningaks.

„Jaapan on suur audioturg ehk meie jaoks strateegiliselt tähtis sihtriik. Otsisime välja neli suuremat edasimüüjat, kellest mõnega olime kontaktis olnud juba varem, kuid tihedama koostööni polnud jõudnud. Peaministri äridelegatsiooni kuulumine võimaldas asuda tõsisematesse läbirääkimistesse, millest pool aastat hiljem sai toimiv koostöö,“ rääkis Vassilkova.

Jaapanis toimunud esmakohtumise järel kohtuti pisut hiljem välismessil ning peagi juba Esteloni Tallinnas asuvas tootmisüksuses. Pool aastat kestnud testperioodi järel löödi käed.

„Külastamine ja vahetu kohtumine on paljudes Aasia kultuurides oluline, selle mittetegemine aga solvav. Peab näitama huvi ja tõelist tahet koostööks,“ rääkis Vassilkova. „Oluline on ka kohaliku Eesti saatkonna tugi, sest Eestist helistades on ülimalt ebatõenäoline tabada telefonitsi õiget inimest või isegi kedagi, kes suudaks piisavalt hästi inglise keelt rääkida. Kui aga helistatakse saatkonnast jaapani keeles või saadetakse ametlik kiri, on võimalik esmakontakt luua.“

Autoriteeti ja usaldusväärsust lisab ka asjaolu, kui kohtumised toimuvad saatkonna ruumides ning minister või suursaadik tõstab ettevõtteid esile.

Estelon on käinud äridelegatsiooni visiitidel ka Hiinas, Indias ja Dubais. Ehkki kahes viimases ei ole tõsisem äritegevust veel alanud, on tänu ettevõtjatega sõlmitud kontaktidele saadud kõikide turgude kohta suurepärane ülevaade, mis võimaldab järgmisi samme planeerida. Ka teadmine, et esialgu planeeritud strateegia ei pruugi töötada, on oluline. Samuti arusaam, et asjad võtavadki rohkem aega.

Hiinas aga korraldas edasimüüja uue toote lansseerimise saatkonna ruumides, kuhu olid kutsutud ka kliendid ja ajakirjanikud. Ka uus edasimüüja soovib teha sama.

Vassilkova soovitab äridelegatsiooni visiidil osalemist plaanival ettevõttel hinnata, kas riik on strateegiliselt oluline. Euroopa ja ka Ameerika Ühendriikide puhul võib kontaktide loomine edukalt õnnestuda ka ilma selleta, ent palju sõltub turust. Samuti tasub silmas pidada, et tähelepanu ühes suurriigis peegeldub ka teistesse nagu juhtus Estelonil, kelle edusammud Jaapanis kajavad ka Hiinasse ja Taiwani.

„Kõige olulisem on eeltöö, et koha peal saaks lisaks nt peaministri programmis osalemisele korraldada ka endale olulisi kohtumisi,“ lisas Vassilkova. „Pärast selliseid kohtumisi on suur tõenäosus, et su jätkukirjad saavad vastuse ega jää tähelepanuta.“

Vassilkova toonitas ka delegatsiooni juhi rolli olulisust, kelle mõju riigi ja ettevõtete promomisel ja müümisel võib olla määrava tähtsusega.

Anna oma ärile lendstart! Registreeri end visiidid.ee lehel ja ole kursis sinu sihtturge puudutavate välisvisiitidega.

Ettevõtjate lood

Eelmine
Järgmine

Osale visiidil!

Leia endale sobiv visiit sulle sobival ajal vastavalt huvipakkuvale valdkonnale ja sihtriigile. Ühilda oma ärihuvid sobiva visiidiga!

Vaata visiite

Loo konto ja märgi sihtriigid ning teemad, millest oled huvitatud – nii saame ühtlasi ülevaate sinu ärihuvidest.