03.07.2019

Marko Lehes, Selfdiagnostics: Välisvisiidid võimaldavad luua kontakti sihtturu ja potentsiaalsete partneritega

Millega Selfdiagnostics OÜ tegeleb?

Selfdiagnostics on Eesti-Saksa ettevõte, kes tegeleb meditsiiniseadmete arendamise, tootmise ja müügiga. Meie toodete portfelli kuuluvad mitmesugused professionaalseks ja koduseks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmed – näiteks diagnostikatestid, inhalaatorid ja vererõhuaparaadid. Tootearenduse valdkonnas oleme keskendunud diagnostikaseadmete arendamisele, mis võimaldaks lihtsalt ja kiiresti haigusi tuvastada.

Kui suur on Teie ettevõtte tegevusvaldkonnas rahvusvaheline konkurents?

Meditsiiniseadmete turg on juhitud suurte rahvusvaheliste korporatsioonide poolt nagu Medtronic, Johnson & Johnson, General Electric Company, Cardinal Health Inc., Siemens AG ja nii edasi. Meditsiiniseadmete globaalse turu maht ulatub täna umbes 500 miljardi dollarini aastas. Suurimad tootjad asuvad Ameerika Ühendriikides, Jaapanis ja Euroopas. Sellest teadmisest lähtuvalt oleme planeerinud ka enda koostöövõrgustiku. Täna on turule saabumas palju innovaatilisi rakendusi, mille arendus on juhitud väiksemate ettevõtete ja startup’ide poolt. Selfdiagnostics ongi üks neist Euroopas tegutsevatest startup ettevõtetest, kelle eesmärgiks on tuua turule uusi ja innovaatilisi meditsiinidiagnostika lahendusi ning leida enda koht ühes maailma kõige enam väärtust loovas valdkonnas.

Kui keeruline on ühel Eesti startup ettevõttel meditsiiniseadmete turu gigantidega konkureerida?

Kindlasti raske, kuid mitte võimatu. Meditsiinisektor koosneb erinevatest valdkondadest. Kõige kasumlikum on ravimiarendus, kus väikeriikidest pärit ettevõtetel on äärmiselt keeruline läbi lüüa. Teiseks suureks valdkonnaks on meditsiiniseadmed, kus on sarnaselt ravimiarendusele väga suur rahvusvaheline konkurents. Ometi on seal väikestest riikidest pärit ettevõtetel pisut kergem tegutseda, sest investeeringumahud on võrreldes ravimiarendusega madalamad, kuid võivad küündida siiski mitmesaja miljoni euroni. Selfdiagnostics on investeerinud umbes 15 miljonit eurot ning oleme jõudnud toote esimese versioonini. Selleks, et tootega edukalt turule jõuda, tuleb vähemalt sama palju veel investeerida. Seega on tegemist kapitalimahuka valdkonnaga.

Kui suur roll on Eesti riigi moraalselt toel, mida välisvisiitidel pakutakse, et jõuda meditsiiniseadmete turu valitsejatega vähegi võrreldavasse kaalukategooriasse?

Väga suur. Eriti turule sisenemise faasis. Toon siinkohal esile kaks momenti. Esimene on riiklik tugi seadme arendamise faasis ja teine riiklik tugi toote turule toomise faasis. Julgen väita, et Euroopas ei ole võimalik riigi toeta meditsiiniseadmeid tootval ettevõttel alustada ja toodet arendada. Mis puudutab enda tootega turule tulemist, siis meie ettevõtte tegevusvaldkonnas viiakse tooted turule suuresti tänu lobitööle. Isegi, kui oled globaalselt suur tegija. Seal on riigi tugi toote tutvustamiseks väga oluline.

Mis ajendas Teid välisvisiidile minema?

Meie ettevõtte välisvisiidid on seotud arendus-, müügi- ja finantspartnerite võrgustiku loomise ning partneritega ühiste ärihuvide arendamisega. Meie toode on üsna unikaalne ja keeruline koosnedes paljudest komponentidest, mis on arendatud nii USA, Jaapani, Korea, Euroopa kui Eesti partnerite poolt. Oleme partneriteks valinud maailma tipud, mis paraku tähendab seda, et tootearendusse panustavad ettevõtted paiknevad üle maailma. Välisvisiitidega loome arenduspartnerite võrgustikku, kellega koostööd teeme ja suhteid loome. Müügipartnerite võrgustik on seotud meie toote turule toomise ja registreerimisega. Tänaseks on meil kontaktid rohkem kui kahekümnest riigist pärit ettevõtetega, kes on huvitatud meie toote oma riigis turule toomisest. Meil on olemas müügipartnerid hetkeks, mil toode lõplikult valmis on. Nemad kannavad hoolt toote registreerimise ja edasimüügi eest. Finantsvõrgustiku loomise mõte on seevastu kaasata kapitali. Oleme investeeringutega alustanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Arengufondi toel Eestist, kuid oleme tuge saanud ka Saksamaa riiklikest programmidest ja Euroopa Komisjoni programmidest. Kokkuvõtteks on välisvisiitidel olnud meie peamiseks ülesandeks tutvustada oma toodet, kasutatavat tehnoloogiat, kontseptsiooni ja kaasata partnereid erinevatesse eelnevalt mainitud suundadesse.

Kas arendus-, müügi- ja finantspartnerite võrgustiku loomine ilma välisvisiitideta oleks keerulisem?

Välisvisiidid on üksnes osa puslest. Meie ettevõte kasutab palju erinevate programmide võimalusi. Oleme võtnud osa Euroopa Komisjoni programmidest, kasutanud Saksamaa riiklike visiite ning käinud kahel Eesti peaministri visiidil EAS-i vahendusel. Käisime endise peaministri Taavi Rõivasega nii Ameerika Ühendriikides kui Jaapanis.

Millist väärtust loob ettevõtja jaoks visiidil käimine koos Eesti peaministriga?

Paraku Eesti ettevõtteid maailmas väga ei tunta, mistõttu loob see kindlasti usaldusväärsust. Delegatsiooni liikmeks olemine on suurte riikide jaoks väga oluline. Tekib arusaam, et peaministri delegatsiooni liikmena oled sa usaldusväärne ja sul on head suhted riigiga. Teine aspekt on see, et kui visiidi korraldajal või peaministril on väärtuslikke kontakte, aitab see kindlasti avada uksi. Meie ettevõtte tegevusvaldkonnas on soovitustel hästi suur mõju ja põhjusel, et konkurents on tihe, loeb hea soovitus väga palju. Kui peaminister soovitab sinu ettevõtet rahvusvahelistele kolleegidele, aitab see igal juhul edasi minna. Tegelikult ütleksin, et visiidil osalemine ja delegatsiooni kuulumine on tähtis, aga see ei ole kunagi asi iseeneses. Visiit üksinda ei tööta. See ei ole võlukuul. Ettevõtjal endal tuleb väga palju pingutada.

Kuidas peaks välisvisiidile mõtlev ettevõtja enda ootusi juhtima?

Väga oluline on oma kontaktid ise välja töötada. Samuti on tähtis, et visiidile minek oleks pikemat aega ette planeeritud, valmistamaks end paremini ette. Juhul, kui sul on sihtriigis juba olemas konktaktvõrgustik, tasuks planeerida sündmuseid sinna kuuluvate liikmetega visiidi ajaks. Mitteformaalsete kohtumiste sidumine formaalsetega on alati väga hea idee. Rõhutan veel kord, et eeltöö peab kindlasti olema kvaliteetselt tehtud. Mida paremini oled visiidiks ette valmistunud, seda viljakamaks käik osutub.

Milliste ootustega Teie välisvisiidile läksite?

Eesmärk oli luua uusi sidemeid ja tutvustada enda ettevõtet ning Eestit. Meie ettevõtte visiitide eesmärgid on realiseerunud ootuspäraselt. Jätkame koostööd oma partneritega nii era- kui avalikust sektorist Jaapanis ja Ameerika Ühendriikides.

On koostöö jätkumine indikaatoriks õnnestunud visiidist?

Loomulikult. Olen arvamusel, et kui ettevõte käib visiidil, mille tulemuseks on koostöö jätkumine partneritega, on tegemist olulise sõnumiga. See süstib ettevõtjale kindlust, et tulevikus võib konkreetselt turult lepinguid tulla. Meiegi puhul andis peaministri visiit tõuke, et Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis hooga jätkata. Ei saa väita, et see andis esmase tõuke, kuid kindlasti võimaldas see koostööd partneritega süvendada. Mainitud visiidid on aidanud luua usaldusväärseid sidemeid sealsete ettevõtete ja riigiasutustega, kelle tegevus- ning valitsemisealasse uute meditsiiniseadmete turule laskmine kuulub. Jah, nende visiitidega ei kaasnenud otsest rahalist tehingut, kuid töötame jätkuvalt nende nimel. Tegemist on pika protsessi ja kõrgete sisenemisbarjääridega, kuid perspektiivis kasumliku valdkonnaga. See on meditsiinivaldkonna üks eripäradest.

Kui oluline on Eesti ettevõtjate jaoks välisvisiitidel käimine?

Väga oluline. Rääkides meie ettevõtte tegevusvaldkonnast, eeldab uute meditsiiniseadmete turule viimine väga tihedat koostööd nii valitsusasutuste kui valitsusväliste institutsioonidega. Eesti puhul on koostöö riigi kõrgeima tasandiga ja visiidid vältimatud, et tutvustada uudseid tooteid ning teenuseid valitsusorganistatsioonidele ja rahvusvahelistele NGO-dele nagu näiteks WHO, FIND, World Bank, Bill & Melinda Gates Foundation ja UNICEF. Nende abil ja toel toimub uute innovaatiliste toodete arenevatele turgudele viimine kõige kiiremini.

Analüüsides olukorda laiemalt, mitte üksnes Teie ettevõtte kontekstis – millised on peamised kasud, mida välisvisiidil käimine ettevõtjale annab?

Välisvisiidid võimaldavad luua kontakti sihtturu ja sealsete partneritega. Kui oled sõnastanud eesmärgina, et sinu ettevõtte peab olema globaalne, on rahvusvaheline tegevus iseenesest mõistetav. Oluline on kasutada erinevaid võimalusi kontaktide loomiseks ja uste avamiseks. Meie ettevõtte näitel võin öelda, et meie toode ei tasu end Eesti ja isegi Euroopa turu jaoks kunagi ära. Seega peame keskenduma globaalsele turule ja looma kontakte rahvusvaheliselt. Seetõttu on riiklikul tasemel korraldatud visiidid väga olulised. Seda enam, et konkreetselt meie ettevõtte puhul seisab ees toote turule jõudmise lobby.

Kuidas panustavad välisvisiidid Eesti majanduskeskkonna arengusse?

Hästi planeeritud ja ettevalmistatud visiidid aitavad kaasa Eesti ettevõtete poolt arendatud toodete ja teenuste ekspordile. Eksport on ainus asi, mis riigi majanduse arengut veab. Seejuures rõhutan eeskätt kõrge lisandväärtusega toodete eksporti, mille näol on tegemist majanduskasvu alustalaga. Samuti aitavad visiidid Eestisse meelitada välisinvesteeringuid. Investeering on usalduse väljendus ja seda on võimalik Eesti vastu visiitidega kasvatada.

Kriitikud võivad visiitide kohta öelda, et nende käigus omandatud teadmisi ja oskusi on keeruline Eestis rakendada. Esitatakse küsimus, mis kasu on visiitidest Eesti inimestele. Kuidas neile vastaksite?

Visiitide tulemuste nägemine on pikaajaline protsess, kuid ekspordile ning välisinvesteeringutele suunatud suhtlus on Eesti majanduse edukuse vaatepunktist ainuvõimalik tee. Kahjuks ei ole nii, et täna sõidan välismaale ja homme saan hakata reisi vilju nautima. Tegemist on pika ja pideva protsessiga, kus tulemused võivad sõltuvalt valdkonnast võtta aastakümneid. Näiteks meditsiinitehnoloogia areng Eestis on täna algusjärgus. Siin on küll väga huvitavaid initsiatiive, kuid võrreldes end suurte tööstusriikidega, oleme alles tee alguses. Tõenäoliselt võtab selles sektoris kõrgele tasemele jõudmine aastakümneid. Ometi on visiidid tervikuna andnud Eestile juba tänaseks palju positiivseid tulemusi. Siia on tulnud välisinvesteeringuid ja uusi töökohti. Samuti on mitmed Eesti ettevõtted välismaale laienenud. Suurematest maksutuludest võidavad kõik ühiskonnaliikmed. Minu meelest on hästi tervitatav, et viimastel aastatel on visiitidele aina rohkem kaasatud „uue“ majanduse ettevõtteid. „Vana“ majanduse ettevõtted – näiteks ehitusettevõtted – on visiitidest kindlasti palju võitnud ja nüüd saavad ka teistsugused ettevõtted võimaluse. Tasakaal on väga oluline.

Millised ettevõtted peaksid kaaluma välisvisiidile minekut?

Kõik ettevõtted, kelle ärimudelis on eksport kriitilise tähtsusega. Nende jaoks välisturuga kontaktis olemine iseäranis oluline. Kui selleks avaneb võimalus läbi riigivisiitide, on see väga hea moodus, mida tuleks kindlasti kasutada. Välismaal läbilöömiseks tuleb oma sihtturgu tunda. See tähendab sealsete kontaktide, kultuuri, poliitika ja otsustusprotsessi tundmist. Ometi ütlen veel kord, et visiit visiidi pärast ei tohi olla eesmärk omaette. See peab sobituma ettevõtte äritegevusse. Ühtlasi peab ettevõtja ise palju vaeva nägema, et välisturul kanda kinnitada.

 

Anna oma ärile lendstart! Registreeri end visiidid.ee lehel ja ole kursis sinu sihtturge puudutavate välisvisiitidega.

Ettevõtjate lood

Eelmine
Järgmine

Osale visiidil!

Leia endale sobiv visiit sulle sobival ajal vastavalt huvipakkuvale valdkonnale ja sihtriigile. Ühilda oma ärihuvid sobiva visiidiga!

Vaata visiite

Loo konto ja märgi sihtriigid ning teemad, millest oled huvitatud – nii saame ühtlasi ülevaate sinu ärihuvidest.