27.09.2019

Ott Jalakas: Riiklikku äridelegatsiooni kuulumine on märk sellest, et riik on valmis enda renomee sinu eest panti panema

Ott Jalakas on haridusvaldkonnas tegutseva tehnoloogiaettevõtte Lingvist kaasasutaja. Ta märgib, et Lingvisti missioon on muuta õppimine inimestele kättesaadavamaks ja kiiremaks. “Ehitame Lingvistis algoritme, mis hõlbustavad õppimist. Põhjusel, et inimesed reisivad üha rohkem ja  võõrkeelte oskus on aina tähtsam, keskendume täna keeleõppele. Ometi usun, et saame samu algoritme pikemas perspektiivis kasutada ka teiste oskuste omandamiseks,” selgitab Jalakas.

Ta on kuulunud riiklikku äridelegatsiooni Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Suurbritannia visiitidel. “Oleme valinud taktika, et käime visiitidel pigem harva, kuid sihime turge hästi täpselt. Kui näeme, et ettevalmistamise aeg jääb liiga lühikeseks või pole meil toote mõttes konkreetsel turul piisavalt pakkuda, jätame minemata,” tutvustab Jalakas Lingvisti filosoofiat.

Visiidile sõida visiooniga

Jalakas märgib, et kui ettevõtjal puuduvad välisriikides kontaktid, aitab visiit luua esmased suhted kõrgel tasemel. “Sind võetakse jutule ja kuulatakse ära, mis on eriti start-up ettevõtja jaoks äärmiselt oluline. Visiidid on väga head selleks, et leida auditoorium, kes sind ära kuulaks,” ütleb ta.

Jalakas toob välja, et ettevõtjal, kes visiidile läheb, peaks olema selge arusaam sellest, mida ta soovib äridelegatsiooni kuuludes saavutada. Ta on veendunud, et visiit on kasulikum, kui ettevõttel on juba midagi ette näidata, sest reeglina soovivad potentsiaalsed partnerid pakutavat toodet või teenust kohe proovida. “Kui sul ei ole reaalselt midagi ette näidata, kaotavad nad kergesti huvi ja paluvad uuesti ühendust võtta, kui asi päriselt valmis on. Põhjusel, et reeglina kohtub ettevõtja visiitide käigus väga kõrgel tasemel inimestega, ei ole mõistlik nende aega mõttetult kulutada,” jagab Jalakas nõuandeid.

Äridelegatsiooni kuulumine kasvatab usaldust

Lingvisti peamised turud asuvad väljaspool Eestit. Seetõttu käib välisturgude suunal aktiivne igapäevane töö. Võimalusi välisturgudel enda nähtavust suurendada on mitmeid. Näiteks saab kontakte luua ja kohtumisi kokku leppida isikliku sotsiaalse võrgustiku abil. “Ettevõtjal on alati võimalik küsida tuttavatelt või kolleegidelt, kas ühel või teisel sihtturul on arendatud kontakte. Samuti uurida, kas teda on võimalik mõnele olulisele isikule tutvustada,” selgitab Jalakas.

Üheks alternatiivseks võimaluseks on kuuluda Eesti riigi äridelegatsiooni, kuhu on Jalakase sõnul tulenevalt Eesti väiksusest võrreldes mõne suurriigiga oluliselt lihtsam pääseda. “Valikusõel, mida suurriikide ettevõtetel tuleb delegatsiooni pääsemiseks läbida on äärmiselt tihe ja see on Eesti ettevõtjate jaoks tohutu võimalus. Olenemata sellest, et Eesti on väike riik, on Eesti delegatsiooni koosseisus mõnda välisriiki minnes arusaam delegatsioonist kui sellisest sama. Delegatsiooni kuulumine on märk sellest, et sinu ettevõte on hüpanud üle kõrge lati, mis suurendab usaldusväärsust. See tähendab, et riik on valmis enda renomee sinu eest panti panema,” ütleb Jalakas.

Ta lisab, et kuulumine riikliku äridelegatsiooni avab uksi. Ühelt poolt saab ettevõtja osaleda programmilistes tegevustes, kuid teisalt on ka isiklike kohtumiste organiseerimine kergem. “Öeldes, et viibid visiidil näiteks koos peaministriga ja sul on pärastlõunal kohtumiseks vaba aega, suurendab see märgatavalt tõenäosust selle vestluse toimumiseks. See lisab sinu ettevõttele kredibiilsust ja näitab, et oled tõsiseltvõetav,” märgib Jalakas. Ta lisab, et kuulumine äridelegatsiooni omab mõju pikema aja vältel. “Näiteks on Lingvisti presentatsioonis pilt, kus meie Tokyo kontori avamisel on Taavi Rõivas, mina, Lingvisti teine kaasasutaja Mait Müntel ja Hiroshi Mikitani, kes on Rakuteni tegevjuht. Kui me jaapanlastele seda presentatsiooni näitame, siis kõik alati ahhetavat ja ohhetavad. See näitab, et oled kõrgel tasemel tõsiselt võetud,” toob Jalakas konkreetse näite.

Isiklikule kogemusele tuginedes usub ta, et riiklik tugi ongi ettevõtjate jaoks eriti oluline Aasia kultuuriruumis. “Piltlikult öeldes ei pea sa delegatsiooni koosseisu kuuludes hakkama suhet ehitama madalamatelt korrustelt, vaid saad kohe rääkida kõrgel positsioonil oleva inimesega. Huvi korral tutvustab ta sind enda organisatsioonis juba õigetele inimestele. Põhjusel, et tutvustus saab tehtud väga kõrgel tasemel oleva isiku poolt – mis on Aasia kultuuriruumis eriti tähtis -, võetakse sind edaspidistes vestlustes palju tõsisemalt,” kirjeldab Jalakas.

Ometi on riiklik tugi oluline teisteski piirkondades. Jalakas mäletab, et visiidil Ameerika Ühendriikidesse aitas riikliku delegatsiooni kuulumine Lingvistil pitchida end kohalikele investoritele. “Samuti korraldas kohalik eestlane enda kodus vastuvõtu, kus viibisid mitmed väga autoriteetsed tehnoloogiainvestorid, kellega oli au vahetult vestelda. See kõik sai võimalikuks tänu riigi toele,” meenutab Jalakas.

Visiitide mõju on pikaajaline

Lisaks sellele, et visiidiga kaasnevad uued kontaktid reisi sihtriigis, laiendavad need suhtevõrgustikku ka delegatsiooni sees. “Visiit pakub head võimalust suhelda teiste Eesti ettevõtjatega ja uurida, kas ning kuidas saab üksteisele vastastikku kasulik olla,” ütleb Jalakas. Tema ise on delegatsiooni liikmete hulgast saanud mitmeid häid kontakte, kellega hiljem koostööd teinud.

Samuti on ettevõtjal võimalus juua näiteks peaministriga kohvi ja rääkida enda ettevõtte ärilistest väljakutsetest ning sellest, kuhu suunas soovitakse äri tüürida. “Info jagamise teel satud radarile, mis võimaldab sinu äri arengule kõrgel rahvusvahelisel tasandil paremini kaasa aidata,” selgitab Jalakas. Ta lisab, et olukorrad, kus tähtsaid lepinguid allkirjastatakse visiitide raames on väga haruldased. Ometi aitab teadmine sinu ettevõtte perspektiividest kõrgetel riigiametnikel sinu ettevõtet paremini tutvustada. “Võib-olla kohtub peaminister mõne rahvusvahelise ettevõtjaga ja järsku meenub talle, et näed see Ott sealt Lingvistist oskab sinu probleemile lahendust pakkuda,” kirjeldab Jalakas lõbusalt.

Ta märgib, et Lingvisti kõige suurem investor on Rakuten. Konkreetne investeering sai alguse sellest, et Rakuteni tegevjuht oli Helsingis konverentsil ja Eesti president Toomas Hendrik Ilves kutsus ta Tallinnasse. “Selle visiidi ajal kohtus ta muuhulgas Lingvisti meeskonnaga ja sellest – meie jaoks juhuslikult tulnud kohtumisest -, sai alguse tänaseks juba neli aastat kestnud koostöö,” ütleb Jalakas lõpetuseks.

Anna oma ärile lendstart! Registreeri end visiidid.ee lehel ja ole kursis sinu sihtturge puudutavate välisvisiitidega.

Ettevõtjate lood

Eelmine
Järgmine

Osale visiidil!

Leia endale sobiv visiit sulle sobival ajal vastavalt huvipakkuvale valdkonnale ja sihtriigile. Ühilda oma ärihuvid sobiva visiidiga!

Vaata visiite

Loo konto ja märgi sihtriigid ning teemad, millest oled huvitatud – nii saame ühtlasi ülevaate sinu ärihuvidest.