26.06.2019

CybExer Technologies, Lauri Almann: Riigi tugi välisturgudele laienemiseks muudab läbirääkimiste taseme hoopis teistsuguseks

Millega CybExer Technologies tegeleb?

CybExer tegeleb küberjulgeoleku alaste võimete tekitamisega ettevõtetes ja riikides. Oleme seadnud fookuse inimesele ja inimesega seotud riskidele, alustades tavaliste arvutikasutajate küberhügieeni tõstmisega, kuni tehniliste ekspertide ja strateegiliste juhtide koolitamiseni – olgu nendeks suurte ettevõtete või pankade juhatused. Lisaks teeme koostööd valitsustega. Näiteks 2017. aastal, mil Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja, aitasime kaasa Euroopa kaitseministrite küberõppusele, mida korraldati esimest korda ajaloos.

Kui suur on Teie ettevõtte tegevusvaldkonnas rahvusvaheline konkurents?

Rahvusvaheline konkurents on äärmiselt tihe. Meie tugevuseks on mitmekülgsete ja põhjalike kogemuste omamine, mis aitab eristuda. Huvitava tähelepanekuna tooksin välja selle, et kui IT-valdkonnas tegutsev ettevõte mainib oma seost Eestiga, langevad teatud konkurentsist tulenevad piirangud või probleemid justkui ära, sest Eesti maine on rahvusvaheliselt hea. Selle eest tuleb tänada kõiki Eesti riigiametnikke ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) töötajaid, kes on Eesti maine kujundamiseks tohutult palju vaeva näinud. Ettevõtjana tajun selgelt, et tekkinud kuvand hõlbustab rahvusvahelistele turgudele jõudmist. Meil on näiteks harukontor Tšehhis ja oleme üritanud ka Tšehhi ettevõttena IT-tooteid müüa. Ometi ei võeta sind pooltki nii tõsiselt, kui oled Tšehhist. Erinevus suhtumises on selgelt tajutav.

Millistel välisvisiitidel Te käinud olete?

Olen käinud endise peaministri Taavi Rõivasega Ameerika Ühendriikides ning toonase majandus- ja taristuminister Urve Paloga Jaapanis. Samuti oleme ettevõttega osalenud rahvusvahelistel messidel, mis on alati väga hästi õnnestunud. Eraldi tooksin välja kaitsetööstuse messi Eurosatory.

Mis on Teid ajendanud välisvisiidile minema?

Peaministri või majandus- ja kommunikatsiooniministri äridelegatsiooni kuuludes on võimalik osaleda olulistel kohtumistel. Samuti näitab delegatsiooni kuulumine ettevõtte head koostööd riigiga, mis on potentsiaalsetele koostööpartneritele sageli väga oluline. Ühtlasi pakuvad välisvisiidid suurepärast võimalust õppida tundma uusi ja võõraid turge, kus ettevõte ei tunne ennast koduselt. Seetõttu käisingi mina isiklikult Jaapanis ja Ameerika Ühendriikides, sest mõlemad turud on tohutult suured ning Eesti väikesel ettevõttel juurdepääs oluliste inimesteni üldiselt keeruline. Kõigele lisaks võtavad tehingud mainitud turgudel sageli hästi palju aega, kuid riigi poolt korraldatud visiidil osalemine aitab teha nii-öelda lõikamisi. Hindan seda väga kõrgelt.

Milliste ootustega Te välisvisiidile läksite?

Arvan, et ootuste juhtimine on välisvisiitide juures võtmetähtsusega. Olen tähele pannud, et vähegi eksootilisemad välisvisiidid pälvivad ajakirjanduses tohutut tähelepanu. Seejuures on ajakirjanikele jäänud mulje, et lepinguteni jõutakse loetud nädalate või kuudega. Paraku on ärimaailm kordades keerulisem ega toimi lineaarselt. Loomulikult on enamuste ettevõtjate eesmärk visiidile minnes leida partnereid välisturgudel, kuid lepinguteni jõudmine üksnes mõne kuuga on pigem erandlik. Visiidil on võimalik saada aru sihtriigi turu toimimisest ja tutvuda oluliste isikutega. Visiitide juures on põnev seegi, et ühe riigi külastamine võib turu tekitada hoopis teises riigis. Konkreetselt meie ettevõtte näitel ei ole Jaapani visiidi kasu avaldunud tänaseks Jaapanis, vaid on väga selgelt näha hoopis Hollandis. Nimelt tegutseb Jaapanis suur hulk Hollandi ettevõtteid. Tänu sellele, et käisime visiidil Jaapanis, on meie info Jaapanis toimuvast palju parem ja saame pakkuda oma abi seal juba tegutsevatele Hollandi ettevõtetele. Rääkides visiidist Ameerika Ühendriikidesse, on sealne turg IT-valdkonnas äärmiselt konkurentsitihe. Peaministri delegatsiooni kuulumine muutis läbirääkimiste taseme hoopis teistsuguseks. Tänu visiidile on meil olemas otsekontaktid väga võimsate USA ettevõtetega, mis ühel või teisel viisil kindlasti materialiseeruvad. Mul ei ole selles vähimatki kahtlust.

Mis Te arvate, kui hästi on visiidid ettevõtja jaoks korraldatud?

Väga hästi. Mul ei ole EAS-i kohta öelda ühtegi halba sõna. Hindan kõrgelt visiitide korraldajate professionaalsust ja võimet hallata väga erineva profiiliga ettevõtjaid. Näiteks on meil väga head sõbrad, kes on välja töötanud maailma ühed parimad militaarsaapad. Kui esindad IT-ettevõtet ja sinu kõrval paikneb messil militaarsaapaid müüv ettevõte, on tegemist keerulise kooslusega, mida juhtida. Ometi on EAS sellega alati imeliselt hakkama saanud. Samuti on visiitide korraldus olnud alati väga kõrgel tasemel. Siiamaani on kõik kokkulepitud kohtumised toimunud ja suurepäraselt teostatud. Meil on kogemusi ka teiste riikide asutustega, mis täidavad EAS-iga sarnaseid ülesandeid. Nendega võrreldes lööb meie Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse puhul välja asjaajamise täpsus ja korrektsus.

Kui oluline on Teie hinnangul Eesti ettevõtete ja majanduse jaoks välisvisiitidel käimine?

See on eluliselt tähtis! Seda põhjusel, et Eesti rikkus sõltub ekspordist. Võimalust teha riigiga koostööd tuleb väärtustada. See on tegelikult äärmiselt suur privileeg, et Eesti ettevõtetel on võimalus sedavõrd mugavalt ärivisiitidel käia. Mujal maailmas võib protsess olla selline, et enne peaministri delegatsiooni pääsemist tuleb läbida kümneid konkursse. Mulle tundub, et Eesti ettevõtjad unustavad mõnikord ära, milline luksus on pääseda äridelegatsiooni lihtsa asjaajamise teel. Ilmselt oleme mõningate asjadega nii harjunud ja võtame neid sedavõrd enesestmõistetavana, et ei oska adekvaatselt hinnata, kui suur väärtus see on! Kui räägime Eestis pakutavatest võimalustest oma kolleegidele suuremates riikides on nad täiesti hämmingus, milliseid võimalusi Eesti ettevõtjatele pakutakse. Kuulumine peaministri, presidendi või mõne valitsusliikme äridelegatsiooni avab reaalselt uksi ja loob uusi võimalusi. See on nii oluline, et Eesti ettevõtted visiitidel käiksid! Seda neile endile, kui Eesti riigile.

Millised on peamised teadmised ja oskused, mida ettevõtjad visiitidelt kaasa toovad?

Esmalt piltlikult öeldes teadmised sellest, kuidas visiidi sihtriigi tänavatolm lõhnab. Kõike ei ole võimalik teha internetis. Oluline on investeerida aega oma äripartnerisse ja teda isiklikult tundma õppida, mis eeldab vahetut suhtlust. Teiseks pakuvad visiidid võimalust saada väga lühikese aja jooksul ülevaade sihtriigist ja seal tegutsevatest olulistest isikutest. Samuti on visiitidel võimalik testida seda, kuidas oma kaupu või teenuseid presenteerida. Nimelt motiveerivad visiidid panema kokku oma toote või teenuse pakkumine väga kõrgel tasemel. Visiidil on ettevõtjal väga lühikese aja jooksul võimalik rääkida äärmiselt kõrgel tasemel ära see, millega sinu ettevõte tegeleb. Ettevõtte jaoks on oluline see, et saadakse väga kõrgel tasemel tagasisidet, mis võimaldab teha kindlaks, kas su esitlus töötab – kas su toode või teenus pakub selle põhjal huvi või mitte. Ühtlasi võid saada mõne väga hea jutupunkti. Isiklikult minu jaoks oligi Jaapani visiidi üheks väärtuslikumaks tulemuseks see, et saime oma küberhügieeni platvormi perfektse jutupunkti, mida kasutame müügiargumendina tänaseni. Mul puudub isegi täpne ülevaade sellest, mitmekümnele tuhandele kliendile oleme tänu sellele, mida konkreetne Jaapani pankur meile ütles, oma toodet müünud. Nimelt esitlesime ühte oma toodet Jaapani investeerimispankurile, kes oli sellest äärmiselt huvitatud. Meie toote põhimõte on see, et hinnates inimese küberteadmiste taset, ei ütle me inimesele, kas ta sai läbi või mitte. Joonistame välja hoopis riskikaardi erinevate valdkondade lõikes, mis indikeerib, kus on puudujäägid. Jaapani pankur vaatas seda ja ütles: “Teate, meil on pangas kasutusel küberhügieeni moodul ning ma sain 95 punkti sajast. Nüüd ei tule mul enam öösiti und, sest ma ei tea, kust see viis punkti kaduma läks. Teie toode on täiesti perfektne!” Seda lauset oleme kasutanud pärast mainitud kohtumist oma toodete müümisel ja see on meie jaoks väga väärtuslik!

Kriitikud võivad visiitide kohta öelda, et nende käigus omandatud teadmisi ja oskusi on keeruline Eestis rakendada. Esitatakse küsimus, mis kasu on visiitidest Eesti inimestele. Kuidas neile vastaksite?

Toodete müümisel on mitu lähenemist. Üks on see, et kuna oleme Eesti ettevõte, siis Eesti riik, firmad ja inimesed peaksid ostma meie kaupu lihtsalt põhjusel, et oleme eestlased. Meie ettevõtte suhtumine on teine. Meie ütleme, et Eesti inimestele, Eesti riigile ja Eesti asutustele on piisavalt head ainult need lahendused, mis töötavad ka mujal Euroopa Liidus või NATO-s. Seega tagame visiitide ja erinevate turgudega tutvumise kaudu selle, et meie toodetel on ülikõrge kvaliteet ka meie enda inimeste jaoks. See on otsene kasu, mida Eesti inimesed visiitidest saavad.

Kas soovitaksid välisvisiidil osalemist ka teistele Eesti ettevõtetele?

Kindlasti! Rõhutan veel kord, et kuna Eesti riik on nii väike ja EAS sedavõrd kättesaadav, ei oska meie ettevõtjad võib-olla alati hinnata, milline väärtus välisvisiitidel käimine tegelikult on. Ettevõtjana näiteks peaministriga visiidile minek on tohutult suur asi, mis võib avada erinevaid uksi! Seega soovitan kindlasti võimalusest kinni haarata.

Millal Teil endal järgmine visiit plaanis on?

Kindlasti tahaksime minna sügisel toimuvale Jaapani visiidile. Hoiame jätkuvalt silmi lahti!

 

Anna oma ärile lendstart! Registreeri end visiidid.ee lehel ja ole kursis sinu sihtturge puudutavate välisvisiitidega.

Ettevõtjate lood

Eelmine
Järgmine

Osale visiidil!

Leia endale sobiv visiit sulle sobival ajal vastavalt huvipakkuvale valdkonnale ja sihtriigile. Ühilda oma ärihuvid sobiva visiidiga!

Vaata visiite

Loo konto ja märgi sihtriigid ning teemad, millest oled huvitatud – nii saame ühtlasi ülevaate sinu ärihuvidest.