05.12.2019

Timo Paberit: Visiit toimib ettevõtja jaoks reaalsuskontrollina

Timo Paberit on Biometric OÜ juhatuse liige ja asutaja. Tegemist on meditsiinitarvikuid tootva ettevõttega. Kitsamalt on fookus suunatud hambaimplantaatidele. „Olen suukirurg ja implantoloog, kes annab pidevalt loenguid mitmel pool maailmas. Seetõttu tundus loogiline jätk loobuda teiste brändide heaks töötamisest ning luua oma bränd ja toode, mida ülesse ehitada,“ selgitab Paberit ettevõtte tekkelugu. Ta toob välja, et on riiklikku äridelegatsiooni kuulunud kolmel korral. „Endise peaministri Taavi Rõivasega käisin Jaapanis ja Singapuris ning ettevõtlusminister Liisa Oviiriga samuti Jaapanis,“ täpsustab Paberit.

Ta sõnab, et on välisvisiitidel käinud eesmärgiga mõista huvipakkuvate sihtriikide ärikultuuri. „Viibimine võõras keskkonnas ja vahetu info kogumine on ettevõtja jaoks hindamatu väärtusega,“ on Paberit veendunud. Tema jaoks on tähtis seegi, et riikliku äridelegatsiooni koosseisu kuuluvad mitmekülgse taustaga inimesed, mis loob võimaluse teiste ettevõtjate kogemustest ja teadmistest õppida. „Ettevõtja igapäevatöö on kiire ja muude toimetuste kõrvalt on keeruline teiste firmajuhtidega kontakti võtta ning paluda info jagamist ühe või teise riigi kohta. Fookus on mujal ja kõik on hõivatud isiklike asjadega. Visiitidel võetakse aeg tavaliselt pisut maha. Toimuvad ühised koosviibimised ja nende käigus võib tekkida väga kasulikke kontakte,“ teab Paberit isiklike kogemuste põhjal öelda.

Põhjusel, et Biometric OÜ tegutsemisvaldkond on spetsiifiline, keskendutakse eeskätt eksportturgudele. „Täna oleme sihikule võtnud Kagu-Aasia turu, sest sealne rahvaarv ja keskklassi järjest parem toimetulek tingib selle, et nõudlus meie toodete järele aina suureneb,“ selgitab Paberit. Täpsemalt on fookus suunatud Filipiinidele, mis on Paberiti sõnul Aasia riikidest ehk kõige euroopalikum. Lisaks elab Filipiinidel umbes 100 miljonit inimest, muutes selle äärmiselt atraktiivseks turuks. Samuti on Biometric OÜ kliente leidnud Kambodžas. „Hetkel olemegi Kagu-Aasia riikidest esindatud kahes kohas – Filipiinidel ja Kambodžas. Kui suudaksime need turud edukalt vallutada ja ära teenindada, oleksime juba üsna edukad,“ ütleb Paberit lootusrikkalt.

Kohaliku ärikulutuuri kiirkursus välisvisiidilt

Ta märgib, et ehkki Filipiinidele laieneti omal jõul, oli protsess keeruline. „Oma toote või teenusega välisturule sisenemine on eriti raske alustava ettevõtja jaoks. Välisvisiitide oluline kasu seisneb selles, et sul on võimalus viibida kõrgete riigiesindajatega huvipakkuvas sihtriigis ja õppida justkui kiirkursuse korras tundma kohalikku ärikultuuri. Välisvisiidid pakuvad suurepärast võimalust saada esmaseid teadmisi enne järgmiste sammude astumist,“ toob Paberit välja. Ta lisab, et Eesti ettevõtted peavad aina sagedamini mõtlema ekspordile, sest ühel hetkel jääb Eesti turg lihtsalt liiga väikeseks. Ometi pole välisturgudele laienemine lihtne ülesanne. „Tänu visiitidele on võimalik enda olemasolevatelt kontaktidelt või koostööpartneritelt saada rohkem tähelepanu. Kuulumine riigi äridelegatsiooni on teatud kultuuriruumides tõeline kvaliteedimärk ja näitab ettevõtja usaldusväärsust. Vähemalt Aasias on see niimoodi. Kui ettevõtja läheb üksi õnne proovima, ei pruugi teda saata suur edu, kuid kuulumine äridelegatsiooni lisab teatavat usalduskrediiti,“ selgitab Paberit.

Biometric OÜ on välisvisiitide tulemusena saanud palju kasulikke kontakte. „Teame, kelle poole vajadusel pöörduda ja nõu küsida. Ehkki me pole välisvisiitide tulemusena saanud veel konkreetset lepingut, on visiidid meie jaoks kindlasti täitnud enda eesmärki. Oleme loonud tugeva kontaktvõrgustiku ettevõtete ja investoritega. Ühtlasi on tänu visiitidele tekkinud turgudest parem arusaam. Teame, mida võiks potentsiaalne klient konkreetsel turul oodata ja milline on kohalik ärikultuur,“ tõi Paberit välja. Ta on veendunud, et välisvisiitideta oleks oluliste kontaktide loomine palju keerulisem. „On suur vahe, kas hakata üksinda oma kontaktide abil järgmiste isikute poole pöörduma või saad osaleda üritusel, kus kõik sinu jaoks olulise sektori võtmeisikud on kohale kutsutud. Välisvisiitide raames saad kohtuda just õigete inimestega ja hoida seeläbi kokku palju väärtuslikku aega,“ sõnab Paberit.

Enne laienemisotsust külasta sihtturgu 

Ta toob välja, et ettevõtjal on väga lihtne langeda romantilise kujutluse lõksu mõnest turust või sihtriigist, kuid visiidid võimaldavad aru saada reaalsest situatsioonist. Tekib võimalus vestelda kohalike ettevõtjate ja saada objektiivne pilt. „Väga sageli on kujutlus ja reaalsus nihkes. Minu jaoks seisneb visiitide suur väärtus selles, et need võimaldavad kujutluspildist välja astuda. Visiidid aitavad lõhkuda romantilist kujutlust, mis võib viia halbade äriliste otsusteni. Üksnes ise kohapeal viibides saad objektiivse vaate,“ selgitab Paberit.

Ta toob välja, et visiidid on teda inimese ja ettevõtjana mitmekülgselt harinud. „Näiteks pole mõnel turul kohta ettevõtete jaoks, kellel puudub pikem ajalugu ning kelle toode pole ülemaailmselt tuntud. Visiit toimib ettevõtja jaoks reaalsuskontrollina. Tark ettevõtja saab visiidi tulemusena aru, kas konkreetsele turule on mõtet laieneda või pole sinna mõtet trügida,“ toob Paberit välja. Ta lisab, et välisvisiidid on olulised eksportturgude järjestamiseks. „Selge on see, et ekspordi eesmärk on müüa toodet igal pool võimalikult palju ning olla igal pool võimalikult edukas. Ometi on oluline, millises järjekorras minna ja hakata turge vallutama. Visiitide käigus mõistab ettevõtja, millised on potentsiaalsete klientide ootused tootele või teenusele,“ sõnab Paberit.

Lõpetuseks soovitab Paberit huvipakkuvat sihtturgu enne otsuse langetamist – kas sinna on mõtet laieneda või mitte -, kindlasti vähemalt korra eelnevalt külastada. Välisvisiit pakub selleks suurepärast võimalust. „Näiteks Jaapani puhul otsustasime enda ettevõttega, et meie toode konkreetse turu jaoks veel piisavalt küps pole. See on väga hea tagasiside! Sama kehtib Singapuri kohta. Tänu välisvisiitidele saime kinnitust, et praegu on veel vara nendele turgudele minna. Vaja on koguda ajalugu ning positiivset tähelepanu. Teisisõnu ennast oma tootega õigustada. Alles siis on mõtet nendele turgudele minna. Samuti on Jaapanis ja Singapuris bürokraatlikud sisenemisbarjäärid väga kõrged. Sain tänu visiitidele palju parema ülevaate erinevate regulatsioonide ja täiendavate kulude kohta. See info oli abiks otsustamisel, et nendele turgudele me hetkel ei lähe,“ kirjeldas Paberit isiklikku kogemust.

Anna oma ärile lendstart! Registreeri end visiidid.ee lehel ja ole kursis sinu sihtturge puudutavate välisvisiitidega.

Ettevõtjate lood

Eelmine
Järgmine

Osale visiidil!

Leia endale sobiv visiit sulle sobival ajal vastavalt huvipakkuvale valdkonnale ja sihtriigile. Ühilda oma ärihuvid sobiva visiidiga!

Vaata visiite

Loo konto ja märgi sihtriigid ning teemad, millest oled huvitatud – nii saame ühtlasi ülevaate sinu ärihuvidest.